TwitterFacebookPinterestGoogle+

Yrd. Doç. Dr. Korkmaz Bellitürk – ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK, 1992 yılında Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’ne girdi ve aynı bölümden 1996 yılında dönem birincisi olarak mezun oldu. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 1998 yılında Yüksek Lisans eğitimini, 2004 yılında Doktora eğitimini tamamlayarak Dr. unvanını aldı. 1996 yılında Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Halen Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nde Yardımcı Doçent Doktor unvanı ile Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.  Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında birçok il ve ilçede toplantı, kurs, seminer, panel, çalıştay, kongre, festival vb. toplantılara katıldı. Erasmus Öğretim Üyesi Değişikliği kapsamında 2011 yılında Yunanistan ve 2013 yılında Polonya’da birer hafta süre ile farklı üniversitelerde ders verdi. 2011 yılında “Toprak Solucanlarının Tarımda Kullanılması” konulu bir projede görev almak üzere 11 Temmuz -11 Ekim 2011 tarihleri arasında Yök’ten kazandığı burs ile toplam 3 ay süre ile Amerika’da “Vermont Üniversitesi” nde araştırmalar yaptı. 2014 yılında Tübitak’tan burs kazanarak, toplam bir yıl süre ile ABD’deki Vermont Üniversitesi’nde “Toprak Solucanları, Kompost ve Vermikompost” konularında projeler ve çeşitli uluslar arası yayınlar yaptı. Tübitak, Trakya Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitelerinin BAP Birimleri tarafından desteklenen toplam 15 adet projede yürütücü, danışman ve araştırıcı olarak görev aldı. Toprak kimyası, toprak verimliliği, bitki besleme, gübreleme, toprak ve su kirliliği, toprak ekolojisi (toprak solucanları) ve vermikompost konularında yurt içi ve yurt dışında katıldığı bilimsel toplantılarda/dergilerde sunulan ve yayımlanan toplam 85 adet eseri bulunmaktadır. Bu eserlerden 6 tanesi uluslar arası bilim indekslerince (SCI) taranan yabancı dergilerde yayınlanmış makalelerdir. Son yıllarda yoğun olarak toprak solucanları, farklı organik atıkların kompost ve vermikompost gübreleri şeklinde değerlendirilmeleri ve organik tarım konularında çalışmaktadır.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Toprak Kimyası, Toprak Verimliliği, Bitki Besleme , Toprak ve Su Kirliliği, Gübreleme, Toprak Ekolojisi, Kompost ve Vermikompost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *