TwitterFacebookPinterestGoogle+

Yazım Kuralları

Makale Yazım Kuralları

-Makaleler derleme ve orijinal makale niteliğinde olabilir. Bir yazarın aynı sayıda birden fazla makalesine (ilk isim olarak) yer verilmez.

-Makaleler Times New Roman yazı karakterinde bir tam satır aralığında ve 11 punto olmalıdır.

-Makale ana başlığı 14 punto ve italik olmalıdır.

-Makale akışı Dünya’dan, Türkiye’den ve spesifik araştırma alanından genel bilgilerle başlamalı ve kullanılan yöntemlere kısaca değinilmek suretiyle elde edilen ana sonuçlara yer verilerek çarpıcı ifadeler ve vurgulayıcı cümlelerle sonuçlandırılacak şekilde yazım üslubu dizayn edilmelidir.

-Sayfa kenarları üst ve alttan 2.5 cm sol ve sağ kısımdan 3’er cm boşluk bırakılmalıdır.

-Makaleler en fazla kaynakçalar dahil 5 sayfayı geçmemelidir.

-Her bir sayfada konu içeriğini ifade eden resimler olmalıdır. Makalelerin görselliği grafik, şekil ve resimlerle güçlendirilmelidir. Resim ve şekiller makale içerisine yazar/yazarlar tarafından yerleştirilmeli, ayrıca ek olarak gönderilmemelidir.

-Makale yazım dili olarak ağır akademik dil kullanılmamalı, kaleme alınan konuların özel sektör temsilcileri ile önder çiftçilerin ve hatta üniversite öğrencilerinin de anlayabileceği nitelikte olmasına özen gösterilmelidir.

-Makale bir proje veya bir projenin sonuç raporlarından faydalanılarak ortaya konuldu ise Makale sonunda “Kaynaklar” başlığının üzerinde yıldız simgesi (*) konularak, “… başlıklı bu makale ….Üniversitesi (veya Tübitak, Tagem vs.), … nolu Projesinin Bilimsel araştırma sonuçlarından faydalanılarak ortaya konulmuştur” ibaresine yer verilmelidir.

-Makalelerin içinde verilecek kaynak atıfları numaralandırılmalı [1], ilgili numaralar makale sonunda “Kaynaklar” kısmında kaynağın alındığı kısım açıklanmalıdır.

-Kaynaklar eğer internet ortamından alınmış ise, kaynağın adı “Anonim veya Anonymous” olacak ve diğer detaylar (url uzantısı, alındığı tarih vs.) yazılmalıdır.

-Makaleler sisteme yüklenirken tüm yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formunuda  sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Örnek Makale Formatı; Ek-1 için tıklayın.

Telif Hakkı Devir Formu; Ek-2 için tıklayın.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *