TwitterFacebookPinterestGoogle+

M. Cüneyt Bağdatlı – ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

M. Cüneyt Bağdatlı Nevşehir Hacı Bektaş veli Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümünde 2014 yılından beri Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Doktorasını Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalında, Yüksek Lisansını ise Selçuk Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2008-2013 yılları arasında Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümünde Araştıma Görevlisi olarak çalışmıştır. Şimdiye kadar Sulama, Hidroloji, İklim Değişikliği, Su Kalitesi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında Namık Kemal Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversiteleri tarafından desteklenen 12 adet araştırma projesi yeralmış olup, ulusal ve uluslarası dergi, sempozyum ve konferanslarda 40 adet makale ve bildirisi bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Tarımda Sulama ve Sulama Sistemleri, Havza ve Su Kaynakları Yönetimi, Küresel İklim Değişikliği ve Hidroloji, Tarımsal Su Kalitesi, Tarımda Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılamanın Kullanımı, Sulama, Gübreleme, İlaçlama ve Sera Otomasyonları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *