TwitterFacebookPinterestGoogle+

Hakkında

Tarım Vizyon Dergisi
Agriculture Vision

Tarım Vizyon Dergisi 2 ayda bir basılan ve online olarakda yayınlanan Tarımsal haberlere ve bilimsel alanda yapılan çalışmalara yer veren Tarımın sektörel ve bilimsel çalışmalarının yer verildiği hakemli bir dergidir. Tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen derleme ve orjinal niteliğinde makaleleri ve güncel haber niteliğindeki tarımsal gelişmeleri yayınlar.

Dergide aşağıda belirtilen konu başlıklarında araştırma ve derleme niteliğinde makalelere yer verilir. Bunlar;


*Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
-Bitki Besleme
-Vermikompost
-Arazi Kullanım Planlaması
-Fitoremediasyon
-Toprak Kimyası
-Toprak Mikrobiyolojisi
-Toprak Ekolojisi
-Toprak-Su Koruma ve Erozyon Kontrolü
-Toprak Verimliliği
-Toprak Amenajmanı
-Çorak Toprakların Islahı
-Gübreler ve Gübreleme
-Kompost Teknolojisi

*Tarla Bitkileri

-Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller yetiştirme teknikleri
-Endüstri Bitkileri yetiştirme teknikleri
-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler yetiştirme teknikleri
-Çayır, Mera ve Yem Bitkileri yetiştirme teknikleri
-Tarla Bitkileri ıslahı ve biyoteknoloji

*Bitki Koruma
-Bitki hastalıkları
-Bitki zararlıları
-Yabancı otlar
-Bitki koruma ilaçları
-Bitki patojen ilişkileri
-Hastalık ve zararlılara karşı mücadele

*Bahçe Bitkileri

-Meyve Yetiştirciliği
-Sebze Yetiştirciliği
-Bağ Yetiştirciliği
-Süs bitkilerinde yetiştiricilik,
-Bahçe Bitkileri genetiği ve ıslahı
-Tohum bilimi ve teknolojisi
-Bitki ve hasat sonrası fizyolojisi
-Doku Kültürü
-Seracılık

*Tarım Ekonomisi

-İşletme Planlaması ve Yönetimi
-Proje Hazırlama ve Değerlendirme
-Tarımsal Sanayilerin İşletmeciliği
-Tarımsal Finansman
-Tarımsal Pazarlama
-Tarım Muhasebesi
-Tarım Politikası
-Ekonometri
-Tarım Hukuku
-Kooperatifçilik
-Köy Sosyolojisi
-Tarımsal Yayım ve İletişim Teknikleri
-Makro Ekonomi

*Zootekni
-Hayvan Yetiştirme ve Islahı
-Yemler ve Hayvan Besleme
-Biyometri ve Genetik
-Organik Tavukçuluk
-Çiftlik Yönetimi

*Orman Bilimi

-Orman Botaniği
-Orman Amenajmanı
-Ormancılık Ekonomisi
-Silvikültür
-Orman Entomolojisi ve Koruma
-Orman İnşaatı ve Transportu
-Ölçme Bilgisi ve Kadastro
-Ormancılık Politikası
-Ormancılık Hukuku
-Toprak İlmi ve Orman Ekolojisi
-Havza Amenajmanı

*Gıda Bilimi

-Gıda Üretim Teknolojisi
-Gıda Mikrobiyolojisi
-Gıda da Hijyen-Sanitasyon
-Gıda Muhafazası ve Ambalajlama
-Gıda Biliminde Ar-Ge ve Yönetimi
-Gıda Tasarımı ve Kalite Kontrolü
-Organik Gıda Üretim ve Denetim Yönetmeliği

*Su Ürünleri

-Su ürünleri üretim tesisleri planlaması
-Su ürünlerinin türlerinin iyileştirilmesi
-Su ürünlerinde besleme
-Su ürünlerinde hastalık mücadelesi
-Su ürünlerinde avlama teknolojisi

*Biyosistem Mühendisliği

-Tarımsal Enerji
-Tarımsal Mekanizasyon
-Arazi Toplulaştırma
-Kırsal Yerleşim
-Tarımsal Yapılar
-Sulama Suyu Kalitesi
-Hidroloji
-İklim Değişikliği
-Coğrafi Bilgi Sistemleri
-Uzaktan Algılama
-Hassas Tarım
-Yenilenebilir Enerji
-Sera Yapıları
-Hayvan Barınakları
-Drenaj ve Tuzluluk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *