TwitterFacebookPinterestGoogle+

Dr. Mina Shidfar, İran – ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Mina Shidfar, 2004 yılında İran’ın Orumiyeh Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri bölümünden mezun oldu. 2006 yıllında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümünde Yüksek lisans eğitimine bağcılık ve moleküler markörler konulu çalışmaya başladı. 2008 yılında mezun oldu ve aynı yıl içerisinde doktora derecesini kazandıktan sonra, Moleküler Markörlerin bağcılıkta fungal hastalıklarına dayanıklı çeşit ıslahında, Marköre Dayalı Seleksiyon (Marker Assisted Selection-MAS) amaçlı eğitimine devam etti ve 2014 yılında mezun oldu. 2012- 2013 yıllarında ERASMUS programı ile 9 ay Yunanistan (Volos, Thessaly Üniversitesi) Moleküler Genetik laboratuvarında Cichorum üzerinde RAPD çalışması ve Bamya üzerinde priming çalışmaları yaptı. Eğitim sırasında BAP (Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri) ve TÜBİTAK tarafından yapılan, asmalarda hastalıklara dayanıklı çeşit ıslahında moleküler markörler yardımı ile seleksiyon ve yine asmalarda çekirdeksiz üzüm ıslahında biyoteknolojik uygulamalar (Marker Assisted Selection-MAS) Yöntemi ile Hızlandırılmış Seleksiyon adlı projelerde araştırıcı olarak çalıştı. Eğitim dönemi çalışmalarında toplam 24 adet makale (SCI ve ISI) index dergilerde, ulusal ve uluslararası kongrelerde bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Bağ yetiştirme ve Islahı, Asmalarda ve Tıbbi Bitkilerde moleküler markörler yardımı ile erken seleksiyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *