TwitterFacebookPinterestGoogle+

Dr. Hafize Handan Öner – ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Hafize Handan Öner 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 1992’de Yalova Atatürk Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsü’nde “Bitki doku kültürü” konusunda staj yapmıştır. Çalışma hayatına 1996 yılında Mersin Milli Parklar ve Av Hayatı Başmühendisliği’nde başlamıştır. 2001 yılından beri Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ekoloji ve Toprak Araştırmaları Bölümü bünyesinde uzman biyolog olarak görevine devam etmektedir. Yüksek lisans tezini 2000 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde vermiştir. Yine aynı üniversitede doktora tezini 2009 yılında tamamlamıştır. Çalışmakta olduğu enstitü bünyesinde beş projede yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Halen devam etmekte olan iki ayrı projede bu görevlerine devam etmektedir. Flora, vejetasyon, bitki sosyolojisi ve ekolojisi konularında yayınları bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Flora, Vejetasyon, Bitki Sosyolojisi ve Bitki Ekolojisi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *