TwitterFacebookPinterestGoogle+

Doç.Dr. Bilal Tunçsiper – ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Bilal TUNÇSİPER, 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ne girdi ve aynı bölümden 1994 yılında dönem ikincisi olarak mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 1995 yılında Yüksek Lisans eğitimine başladı ve 1997 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1995 yılında Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Doktora eğitimine başladı ve 2006 yılında doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitimi esnasında TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Burs programından destek aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Doktora eğitimi boyunca Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2006 ve 2012 yılları arasında Niğde Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Yrd.Doç.Dr. kadrosunda çalıştı. 2012 yılında Doçent ünvanını aldı. 2012 yılından itibaren halen Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde doçent ünvanı ile Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.  Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında birçok il ve ilçede toplantı, kurs, seminer, panel, çalıştay, kongre, festival vb. toplantılara katıldı.

2010 yılında TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs programından aldığı burs ile  toplam 4 ay süre ile Amerika’da “Vermont Üniversitesi” nde araştırmalar yaptı.Tübitak, İstanbul Teknik ve Niğde Üniversitesi’nin BAP Birimleri tarafından desteklenen toplam 7 adet projede yürütücü ve araştırıcı olarak görev aldı. Su ve atıksu kirliliği, doğal atıksu arıtımı, yapay sulakalan arıtma sistemleri ve katı atıkların yönetimi ve bertarafı konularında yurt içi ve yurt dışında katıldığı bilimsel toplantılarda/dergilerde sunulan ve yayımlanan toplam 36 adet eseri bulunmaktadır. Bu eserlerden 15 tanesi uluslar arası bilim indekslerince (SCI) taranan yabancı dergilerde yayınlanmış makalelerdir.

Son yıllarda yoğun olarak kirletilmiş derelerin doğal atıksu arıtma sistemleri kullanılarak ıslah edilmeleri konularında çalışmaktadır.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Su ve Atıksu Kirliliği, Doğal Atıksu Arıtımı; Yapay Sulakalan Arıtma Sistemleri; Katı Atıkların Yönetimi ve Bertarafı.