TwitterFacebookPinterestGoogle+

DERGİ HAKKINDA

Journal of Agriculture Vision (JAV - Tarım Vizyonu Dergisi) ağırlıklı olarak ekoloji ile ilgili önemli ve güncel olan her şeyi ön plana çıkaran derleme ve araştırma nitelikli özgün makaleler yayınlamaya odaklanmıştır. Karşılıklı olarak çiftçilik veya hayvancılık olarak isimlendirilen tarım, yerleşik insan medeniyetinin gelişmesinde en önemli anahtardır. Dergi, bitki besleme, yaprak gübresi–solucan gübresi teknolojisi, toprak–su kirliliği, ekim nöbeti, modern tarım bilimi, bitki yetiştiriciliği, tarım kimyasalları ve tarımsal alandaki diğer önemli teknolojik gelişmeler dâhil, geniş bir tarım konuları yelpazesi içermektedir. Dergi, toprak, tarla bitkileri, tarımsal ekosistem yönetimi ve korunması ile bahçe bitkileri dahil, tarımsal bitkilerin ekolojik, biyolojik, mühendislik ve toplumsal bilgi uygulamalarına yönelik bütün önemli konulara odaklanmaktadır. Dergi, tarımla ilgili bütün bilgileri online ve basılı olarak sunmakta ve yayınlamaktadır.

Journal of Agriculture Vision (JAV), “academic.editor@tarimvizyon.com” adresine, dergiyle ilgili göndereceğiniz değerli ve güvenilir makaleleri memnuniyetle kabul eder.